1177 sömnapne

Obstruktiv sömnapné – 1177

Sömnapné innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Det beror på att luftströmmen täpps till, till exempel om tungan faller bakåt i …

Reportage: Obstruktiv sömnapné, Kerstins berättelse – 1177

Kerstin led av sina snarkningar. Ingen tog henne på allvar. En liten smal kvinna passar inte in i mallen för den typiske sömnapnépatienten.

Snarkning – 1177

30 mars 2021 — Du kan också somna till lätt under dagen. Snarkningarna kan vara symtom på sömnapné. En del får uppehåll vid inandningen när de sover.

Att snarka är vanligt. En del snarkar lite då och då, andra snarkar nästan varje natt. Snarkningarna kan bli ett problem, både för dig och dina närstående. Kontakta en vårdcentral om du besväras mycket av snarkningarna.

Aleris Sömnapne – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

CPAP och obstruktiv sömnapné vid covid-19 – 1177

Behandling av obstruktiv sömnapné kan ge positiva effekter framförallt på hjärt‐kärlsystemet, vilket i sin tur kan vara en fördel vid en allvarlig covid-19- …

Sömnregistrering – 1177

16 nov. 2017 — Om du har obstruktiv sömnapné får du en tid till läkare för undersökning och vidare diskussion om val av behandling (CPAP eller …

Här finns en instruktionsfilm till dig som remitterats till Öron, näs- och halskliniken och ska göra en sömnregistrering.

Andningssvårigheter och andningsuppehåll – 1177

Läs mer om astma, KOL, sömnapné och andra sjukdomar och besvär som kan göra det svårt att andas.

Andningsstörningar under sömnen hos barn – 1177

16 jan. 2023 — Vid central sömnapné slutar barnet att andas under minst 10 sekunder innan andningen kommer i gång igen. Central sömnapné kan bero på att …

Ett barn som ofta sover oroligt eller snarkar kan ha andningsstörningar under sömnen. Det är vanligt, och beror oftast på att det är trångt bakom näsan eller i svalget. Är det mycket trångt kan barnet få andningsuppehåll. Den vanligaste behandlingen är en operation.

CPAP mottagningen, Neurofysiologiska kliniken US – 1177

Det här dokumentet riktar sig till dig som behandlas mot sömnapné och handlar om hur coronaviruspandemin kan tänkas påverka dig och behandlingen av din …

Vad är sömnapné? – Hjärt-Lungfonden

Vad är sömnapné? | Hjärt-Lungfonden

Sömnapné karaktäriseras av korta andningsuppehåll under sömnen. Vanliga symtom är trötthet, muntorrhet på morgonen, humörsvängningar och morgonhuvudvärk.

Keywords: 1177 sömnapne