Statliga apoteket

Omregleringen – Apoteket

Omregleringen

Från och med idag var de statsanställda apotekschefer i ett statligt monopolföretag. Monopolet blev dock en parentes i historien.

Apotekens historia i Sverige – Apoteket

Apotekets ursprung

Apoteket erbjuder produkter och tjänster inom läkemedels- och hälsoområdet. … Apoteket kvarstår som en central aktör i statlig ägo på apoteksmarknaden med …

Fram till 1970 var alla apotek i Sverige privata.

Apoteket AB (Apoteket) – Regeringen.se

Fram till den 1 juli 2009 hade Apoteket ett avtal med staten som gjorde att bolaget hade ensamrätt att i Sverige driva detaljhandel med läkemedel, så kallad …

Apoteket erbjuder produkter och tjänster inom läkemedels- och hälsoområdet.

Apotek i Sverige – Wikipedia

Apotek i Sverige – Wikipedia

Statens ägande av Apoteket AB ska successivt minskas genom avyttring. Högst 200 apotek ska föras över till ett nytt statligt bolag och kunna ha enskilda …

Apoteket – Wikipedia

Apoteket – Wikipedia

12 jan. 2020 — Det första offentliga apoteket grundades i slutet av 1500-talet, och hundra år senare fick apotekarna ensamrätt på att tillreda och sälja gifter …

Omreglering av apoteksmarknaden – Riksdagen

Omreglering av apoteksmarknaden Socialutskottets Betänkande 2008/09:SoU21 – Riksdagen

28 sep. 2022 — För oss socialdemokrater är det viktigt att säkerställa att apoteken kan autveckla sin medicinska roll och att det statligt ägda Apoteket AB …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Då blev apoteken statliga – Bizstories

Apotek | Socialdemokraterna

Apotek| Socialdemokraterna

Apoteket ska vara en trygg och säker del av vården

Keywords: statliga apoteket, apoteket statligt